Náš tím

Firma Schweiss-Montage-Technik Mertins GmbH je Váš strategický partner.

Kompetencie

 • Spolupráca s nami má pre Vás množstvo výhod.

   

  Naša firma zamestnáva dobre kvalifikovaných zváračov podľa EN ISO 9606-01, nastavovačov podľa ISO, montérov konštrukcií a okrem toho tiež stavbyvedúcich.

   

  Zákazky alebo časti zákaziek preberáme podľa rámcovej zmluvy o dielo, ak sú vyčerpané vaše kapacity. Tým, že si nás vyžiadate, nemusíte pripravovať vlastných záložných zamestnancov, môžete flexibilne využívať svoj personál a ušetriť tak náklady.

   

  Okrem toho úspešne spolupracujeme už roky so subdodávateľmi a samostatne činnými osobami z tuzemska a zahraničia, tak plníme požiadavky, vyhovieť nárokom našich zákazníkov.